A Náray család görgetegi ága

A Náray család görgetegi ágának a levezetése néhány helyen problémába ütközik. Egyrészröl a XVIII. századi rendelkezésre álló okiratok elég hiányosak, kevesebb eredeti forrás maradt fenn, mint a család más ágainak, mint pl. a somogyszobi ágnak,a dokumentálásához; másrészröl pedig az öt Náray családfö közül, akik a településen éltek ebben az idöben kettöt Istvánnak és kettöt pedig Ferencnek hívtak, akik között a fennálló rokoni szálak miatt szinte lehetetlen különbséget tenni.

A somogyszobi Nárayk 1757-ben nemességigazolási pert indítottak, melyben szerepel a családfájuk, de ugyanezen éveben a Veszprémi Diocesis lélekszámlálási ívein is rajta vannak valamint 1750-töl rendszeresen szerepelnek bejegyzések a családról a Segesdi Katolikus Plébánia anyakönyveiben (mindíg megjegyezve hogy a család 'achatolici', azaz nem katolikus hanem református).

Görgetegen azonban bezárták a katolikus parókiát 1752-ben ahogy azt a Veszprémi Katolikus Levéltár egyik irata bizonyítja, és talán ezért nem szerepeltek a Diocesis 1757-es léleköszeírásában Görgeteg falu neve alatt: és egészen 1771-ig semmilyen adat nem áll rendelkezésre a falu lakosairól. Ezen okirat szerint a reformátusok nagy része átjárt Visontára (a mai Csokonyavisonta), azonban a Nárayk más templomot válszthattak, mert a csokonyai könyvekben alig szerepel néhány adat. A református anyakönyvvezetés Görgetegen, ahol több Náray születését, házasságkötését és temetését is bejegyezték, csak 1784-ben indult meg. Így 1757 és 1784 között van két hosszú idötáv, 14 és 13 év, melyre nem rendelkezük adatokkal és csak egyetlen okmány áll rendelkezésre e két idöpont között. Ezt a helyzetet tovább rontja, hogy a rendszeres somogy vármegyei nemesi összeírások Görgetegre nézve soha sem voltak olyan részletesek, mint ahogy azt Somogyszobon végezték el, kivéve az 1846-os évet, így nem járulnak hozzá érdemben a rendelkezésre álló információ bövítéséhez. Az összeírásokban szerplö megjelölések, mint pl. 'Pipás Náray István', nem sokat segít abban, hogy ma megkülönböztessük unokatestvérétöl.

A rendelkezésre álló kevés adat megvizsgálását követöen igyekeztünk a család egyes ágait összekötni, melyek 1784 után szerepelnek az anyakönyvekben, az 1757-es nemességvizsgálati per anyagában megjelölt két Ferenccel és két Istvánnal, mely adatok reményeink szerint az esetleges leszármazottak számára érdekes lehet: mindezek mellett természetesen továbbra is keresünk végrendeleteket, földek adásvételi szerzödését, amelyek alátámasztják és megkönnyíthetik a Náray család görgetegi ágának a leírását.