A különbözö Náray címerek

Náray György kanonok 1690-ben ezt a címert használta:

Pajzs: A címerpajzs közepén koronázott oszlop egy dombon, melynek két oldalán egymással szemben két ágaskodó oroszlán, mindkettö külsö karjával az oszlopon támaszkodva, belsö karjában pedig feje fölé emelt kivont kard. Címerfö: Elöl nyitott sisak 3/4-es fordulatban, felette háromágú korona melyböl angyal magaslik ki. Kezeit oldalra kitárva jobbjában kivont kardot tart hegyével felfelé, baljával áldást oszt, fején korona.
Anton Náray 1708-ban adásvételi szerzödést pecsételt le címerével Pajzs: A címerpajzs közepén pelikánmadár egy háromhegyü dombon állva csörével saját mellét hasogatja. Címerfö: elöl nyitott sisak ž-es fordulatban felette két kitárt madárszárny között búzakalász.
Id. Náray Péter 1723-ban Vas vármegyei esküdt minöségében pecsételt le peres okiratot Pajzs: A címerpajzs közepén pelikánmadár szárnyait merölegesen törzse fölé tartva csörével lefelé egy búzakévén csipeget. A bal felsö sarokban egy ötszírmú virág szárral és levéllel. Címerfö: nem maradt fenn konkrét címerfö, de a pajzs felett: a címer tulajdonos nevének kezdöbetüi egy csillag által elválasztva.
Ifj. Náray Péter vice-szolgabíro Vas Vármegyében, 1723-ban peres ügyet pecsételt le Pajzs: A címerpajzs közepén egy sodronyingbe bujtaott férfikar könyökben meghajlítva öklében magasba tart egy szablyát. Címerfö: elöl nyitott sisak szemben, felette háromágú korona, melyböl a pajzs karja karddal a kezében magaslik ki.
Náray Antal 1829-ben Arad Vármegyében bejegyeztette nemességét ezzel a címerrel Pajzs: Balról jobbra rézsútosan egy sávval kettéosztott címerpajzsban a bal alsó sarokban egy fekvö nyílvesszö mögött egy oroszlán feje fölé emelt jobbjában kivont kard Címerfö: elöl nyitott sisak ž-es fordulatban felette háromágú korona, melyböl a pajzs oroszlána magaslik ki, feje fölé emelt jobbjában kivont kard, baljában kifeszített nyillal töltött íjvesszö.
A XIX. században az általánosan Náray-címerként ismert címer Pajzs: Balról jobbra rézsútosan egy sávval kettéosztott címerpajzsban a bal alsó sarokban egy oroszlán feje fölé emelt jobbjában kivont kard baljában pedig maga felé fordított kifeszített nyillal töltött íj. Címerfö: elöl nyitott sisak ž-es fordulatban felette háromágú korona, melyböl a pajzs oroszlána magaslik ki, feje fölé emelt jobbjában kivont kard, baljában kifeszített nyillal töltött lövésre kész íj.